Iasachtaí & Cíosanna Tithíochta - Íocaíocht ar líne

Éilíonn Íocaíochtaí Ar Líne do Chíosanna agus Iasachtaí Tithíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Uimhir PIN /UAP (Uimhir Aitheantais Phearsanta). Tá íocaíocht íosta €10 i bhfeidhm.

Má tá UAP agat cheana, ansin:

Íoc Iasachtaí Tithíochta Ar Líne...

Íoc Cíosanna Tithíochta Ar Líne...

Mura bhfuil UAP agat, ach más mian leat iarratas a dhéanamh ar cheann:

Cuir d'ainm agus d’Uimhir Chustaiméara ar fáil trí ríomhphost chuig: accountsreceivable@galwaycity.ie

Iasachtaí agus Cíosanna Tithíochta - Eolas Cúlra agus Cabhair

Éilíonn Íocaíochtaí Ar Líne do Chíosanna agus Iasachtaí Tithíochtaí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Uimhir PIN / UAP (Uimhir Aitheantais Phearsanta).
Chun iarratas a dhéanamh ar do UAP, líon isteach d’Uimhir Chuntais Chustaiméirí. Seolfar d’UAP tríd an bpost chuig do sheoladh.

+ Cá bhfaighidh mé m'Uimhir Chustaiméirí?
  • Beidh d'uimhir chustaiméara ar gach comhfhreagras arna eisiúint ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe.
+ Cathain is féidir liom a bheith ag súil le mo UAP?
  • Seolfar d’UAP amach i dhá lá oibre.
+ Galway City Council Privacy statement
+ Séanadh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.
Oscail: 9am - 4pm. Fón +353 91 536400 Fax: +353 91 567493 rPost: customerservice@galwaycity.ie